[Review] Trấn Hồn -Priest

3281716753569865181

 

“Trấn Hồn” vốn là bộ linh dị, thần tiên ma quỷ các thể loại, tui vốn không hảo mô tuýp này. Mỗi tội vì cuồng Thẩm Nguy quá nên cắn răng đọc, mà tên thụ Triệu Vân Lan cũng quá đúng gu tui đi. Mất nết, ảo tưởng sức mạnh, nhây, lầy, vô cùng nham nhở…Thôi dẫu sao thì nhờ bạn đẹp trai nên tui bỏ qua hết đó :v

Continue reading